Ceramah oleh Ustaz Nursalam Abd.Mutalib Al-Hafiz bertempat di Masjid AtTaqwa , Bertam, Pulau Pinang

pada 26 Mei 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

{enclose nursalampart1.mp3}

bersambung di keluaran akan datang